Den nye portal for fritids- og idrætslivet i Halsnæs

Velkommen

Vi vil gøre det helt anderledes.

Med nybyggeriet af Halsnæs Fritids- og Idrætscenter arbejder vi på at give Halsnæs et helt nyt ansigt – en spændende, præsentabel fritids- og kulturportal til Halsnæs for en række varierede aktiviteter for alle borgerne på egnen. Vores vision er en fremdrift for fritidsaktiviteter, kulturen og indendørssporten. Halsnæs’ image skal have et væsentligt løft, som nu og i fremtiden gør det interessant og attraktivt at bo i Halsnæs uanset, om man kommer fra egnen eller er nytilflytter.

Sport Halsnæs blev oprindeligt dannet som en frivillig forening til forbedring af de indendørs idrætsfaciliteter, men sigter i dag langt bredere. Vi har taget initiativer til – og indgået samarbejdsaftaler med lokale aktører om – etablering af de nye faciliteter til fritidsaktiviteter, kulturelle arrangementer og indendørs kvalitets sportsfaciliteter og står ligeledes som bygherre for byggeriet.

bestyrelsen sidder et bredt udvalg af folk fra Halsnæs med interesse for både fritidsarbejdets og lokalsamfundets udvikling – to forhold der for alle i bestyrelsen er uløseligt sammenhængende. Vi arbejder intenst på at bygge en ny organisation op, der med en markant anderledes og helt ny drifts- og brugertilgang end den nuværende kan håndtere udviklingen for Halsnæs’ ungdom efter de nyeste brugerprincipper og ledelsesmetoder. Du kan få fat i os på info@sporthalsnaes.dk.


DE LOKALE STØTTER

Flere og flere lokale sponsorer støtter os for – sammen med vores rådgivere – at færdiggøre projektet for et kommende fritids- og idrætscenter. Hvis du også har lyst til at støtte, er du yderst velkommen til at kontakte os – så finder vi ud af, hvordan vi kan gøre det attraktivt for dig at være med.


SAMARBEJDSPARTNERE

Vi arbejder intenst pt. på at få lavet et nyt oplæg til centerløsning for fritids- og idrætsaktiviteterne, men der er ikke noget der kommer af sig selv, hvis det skal gøres ordentligt.

En række professionelle aktører hjælper os på favorable vilkår med professionel bistand til at realisere planerne med bl.a. anlægs- og driftsbudgetrådgivning, arkitektur, markedsføring og juridisk bistand:

Sport Halsnæs ønsker at inddrage så mange institutioner som muligt i vores arbejde med etablering af et socialt ansvar for handicappede og andre med udfordrede livsvilkår. Vi er derfor glade for at se julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted som samarbejdspartner i det kommende center og ser meget frem til at starte på dette 🙂


SPORT HALSNÆS PÅ FACEBOOK

Sport Halsnæs’ officielle facebookside. Her bliver den offentlige kommunikation mere jævnligt opdateret.

Når tiden igen er til det, vil der blive lavet en facebookgruppe for Sport Halsnæs’ venner. Her kan du som medlem af siden på et mere personligt plan deltage i eller læse om de aktiviteter, der kommer til at foregå.

Latest Articles