Velkommen

Vi vil gøre det helt anderledes !

Med nybyggeriet af Fritids- og Idrætscenteret får Halsnæs en spændende, præsentabel fritidsportal for en række varierede aktiviteter for alle borgerne på egnen. Vores vision er en markant fremdrift for indendørs fritids-, kultur- og sportsaktiviteter via total nytænkning. Halsnæs’ image skal have et væsentligt løft, som nu og i fremtiden gør det interessant og attraktivt at bo i Halsnæs uanset, om man kommer fra egnen eller er nytilflytter.

Sport Halsnæs står som bygherre for byggeriet. I bestyrelsen sidder et bredt udvalg af folk fra Halsnæs med interesse for både fritidslivets og lokalsamfundets udvikling – to forhold der er uløseligt sammenhængende.

Vi bygger en ny organisation op, der med en markant anderledes og helt ny drifts- og brugertilgang end den nuværende kan håndtere udviklingen for Halsnæs’ ungdom, familier, ældre og handicappede efter de nyeste brugerprincipper og ledelsesmetoder. Du kan få fat i os på info@sporthalsnaes.dk.


De lokale støtter

Flere og flere lokale sponsorer støtter os for – sammen med vores rådgivere – at færdiggøre projektet for et kommende fritids- og idrætscenter. Hvis du også har lyst til at støtte, er du yderst velkommen til at kontakte os – så finder vi ud af, hvordan vi kan gøre det attraktivt for dig at være med.


Samarbejdspartnere

Vi arbejder intenst pt. på at få lavet et nyt oplæg for fritids- og idrætsaktiviteterne, men der er ikke noget der kommer af sig selv, hvis det skal gøres ordentligt. En række professionelle aktører assisterer os med professionel bistand til at realisere planerne med bl.a. anlægs- og driftsbudgetrådgivning, arkitektur, markedsføring og juridisk bistand:

Sport Halsnæs ønsker at inddrage så mange institutioner som muligt i vores arbejde med etablering af et socialt ansvar for handicappede og andre med udfordrede livsvilkår. Vi er derfor glade for at se julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted som samarbejdspartner og ser meget frem til at starte på dette 🙂


Sport Halsnæs på facebook

Sport Halsnæs’ officielle facebookside. Her lægger vi nyheder fra hjemmesiden op og deltager i den offentlige debat. Når tiden igen er til det, vil der blive lavet en facebook workplace for Sport Halsnæs’ venner. Her kan du som medlem af siden på et mere personligt plan deltage i eller læse om de aktiviteter, der kommer til at foregå.

Latest Articles