Velkommen

Rambøll tegner Kultur- og Sportsbyen i Halsnæs

Rambølls arkitekter har lavet en fantastisk spændende arkitektur for Kultur- og Sportsbyen – et stort byggeri for fritidslivet i Halsnæs. Byggeriet giver borgerne helt nye muligheder for at udfolde livet lokalt. Halsnæs’ image får et stort løft, som nu og i fremtiden gør det attraktivt at bo i Halsnæs uanset, om man kommer fra egnen eller er tilflytter.

Sport Halsnæs står via en almennyttig fond som bygherre. I bestyrelsen sidder folk med interesse for lokalsamfundets udvikling. Nogle klare udviklingstendenser i tiden gør, at indsatsen for Halsnæs’ ungdom, familier, ældre og handicappede skal styrkes væsentligt. Vi bygger en ny organisation op med markant anderledes bruger-, drifts- og ledelsestilgang end nu.
 .

 

Et lyst og åbent gågademiljø

Nytænkning i fritidslivet. Med Kultur- og Sportsbyen får Halsnæs en fritidsportal for mange varierede aktiviteter for alle borgere. Visionen er en markant fremdrift for indendørs kultur-, fritids- og sportsaktiviteter. Byggeriets arkitektur og funktionalitet hæver kvalitetsniveauet markant og etablerer et fællesskab for brugere og frivillige på langt bedre vilkår.

Kultur- og Sportsbyens omdrejningspunkt er en overdækket gågade med en række større faciliteter på hver side i forskudte facadeplan. Faciliteterne bindes i gågaden sammen af pladser med café, legeplads for de små, bytrapper til skater, klatrevæg mv. Denne udformning skaber mange byrum i tilknytning til faciliteterne og muliggør udfoldelse af vidt forskellige aktiviteter for alle aldersklasser.

Nysgerrighed og lyst til deltagelse

Nysgerrighed og Lyst. Alle faciliteter har synlige aktiviteter, der styrker nysgerrighed og lyst til at deltage. Over alt mødes man af lyse og venlige haller med sidde- eller tilskuerpladser, så man altid kan overvære sine børn eller pårørende udfolde sig.

Ved de to største faciliteter – hallen og koncertteatret – danner et stort torv rammen om det sociale liv ved større arrangementer – både før, under og efter. Torvets café får tilknyttet fine klub- og konferencefaciliteter, som brugerne og det lokale erhvervsliv kan benytte.

På 1. salsniveau er der gangbroer mellem de faciliteter, der har aktiviteter i mere end ét plan, som f.eks. legeland og væksthus – ud over en funktionel og arkitektonisk værdi fungerer de også som brandvej.

Aktiviteter for alle

Mange aktiviteter. Indefaciliteterne kombineres med udefaciliteter for alle aldersgrupper. Alle Kultur- og Sportsbyens funktioner integreres i omgivelserne som en ægte miniby og får aktiviteter, der kan flyttes udendørs, når vejret og lysten er til det.

Der kommer f.eks. skaterbane, rulleskøjtebane og streetbasket for de unge, outfitness for de voksne og petanque for de ældre – og meget andet. Og det hele bindes sammen i en mindre park med rekreative områder.

Med tiden – når yderligere midler er der til det – udvides Kultur- og Sportsbyen med faciliteter, som Halsnæs i dag ikke har og som grundet forudsætninger om brugervolumen ikke kan bygges i lokalområderne. Eksempler på dette kan være squash og atletik.

Selvforsynende energiløsninger

Selvbærende energi. Alt bliver åbent lyst og indbydende. Byggeriet overdækkes af et hævet, skrånende glastag med gennemsigtige solceller med stor og positiv effekt på energiforbruget. I det hele taget laves byggeriet efter alle kunstens regler med selvbærende løsninger for vand-genindvinding, varmegenbrug, varmepumper mv.

Byggeriet er helt fra starten selvforsynende med energi og får stor gavn af, at teknologien er i rivende udvikling. Når der allerede i planlægningen projekteres med de rigtige miljøløsninger, vil det prismæssigt koste minimalt ekstra at tænke disse miljøløsninger ind

Besparelser på energiforbruget er så store, at det har væsentlig positiv indvirkning på byggeriets driftsomkostninger – direkte til gavn for brugerne

Kvalitet i priseffektive løsninger

Udvidelser og fremtidssikring. Byen laves i modulbyggeri i en kvalitativ og priseffektiv løsning. Arkitekterne lader individuel tilpasning og sammenbinding af faciliteterne være det arkitektoniske scoop. Med lysindfald, materialevalg og indretning kredses om samspil, sociale rum, vedvarende energiløsninger og praktiske detaljer, der gør stedet behageligt for brugere og besøgende.

Den store fordel ved modulbyggeri i en gågade er, at byggeriets ene halvdel kan opføres i en afsluttet løsning. Senere udvides gågaden i flere faciliteter, når behovene opstår og midler via aktiviteter er sparet op til det.

Byggeriet er derfor fremtidssikret for nye generationer, der vil tilføje aktiviteter. Etablering fra starten af et potentiale for egenindtjening er derfor helt central for nye udviklingstiltag.

Sammenbinding og koordinering

Samling af Halsnæs. En byløsning vil på unik måde samle Halsnæs om et fælles langsigtet projekt for det indendørs kultur-, fritids- og idrætsliv – med bevarelse af lokallivet og engagementer i lokalsamfundene.

Kultur- og Sportsbyen skal sammen med de øvrige lokale faciliteter supplere hinanden. Nybyggeriet skal sikre kvalitetsfaciliteter og aktiviteter, der ellers ikke ville være i Halsnæs, og de øvrige lokale faciliteter skal sikre, at mangfoldigheden bevares i lokalområderne.

Det er helt naturligt at lave to spor som koordineres til begges bedste og skaber langt flere muligheder for alle i Halsnæs – om man er fra egnen eller er tilflytter og hvor end man bor.

Professionelle partnere. Projekterings- og anlægsfasen gennemføres i samarbejdsaftaler med landets største professionelle aktører – Rambøll assisterer med ny businesscase og arkitektur, Kuben Management med byggeri og økonomi og PwC med budget. Det lokale erhvervsliv inddrages også, ligesom der udstedes folkeaktier for alle lokale interesserede. Klik på billeder.

Vi ønsker et bredt samarbejde med selvejende institutioner i etablering af et socialt ansvar for handicappede og andre med udfordrede livsvilkår. Vi er glade for Julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted som samarbejdspartner og ser meget frem til dette.

© Rambøll og Sport Halsnæs. Materialer lavet af Rambøll må gengives i loyal overensstemmelse med Sport Halsnæs’ formål.